Jun
13
7:45 PM19:45

Iftar Dinner - Kuleylaha qadada

Currently, Muslims all across the globe are celebrating the holy month of Ramadan. In this regard, the Muslim community in Faribault would like to cordially invite you for dinner on Wednesday, June 13th from 7:45 - 9:00 PM at the Islamic Center, 1201 Division St., W Faribault, MN, 55021. There will be a short presentation on Islam and Ramadan prior to the dinner. We hope that you will be able to make it, so we can build bridges of communication.

 

Waqtigan xaadirka ah, Muslimiinta caalamka oo dhan waxay u dabaaldegayaan bisha Ramadaan. Marka la eego, beesha Muslimiinta Faribault waxay jecel yihiin inay si daacad ah ugu martiqaadaan Cuntada Arbacada, Juun 13-keeda laga bilaabo 7:45 - 9:00 PM ee Xarunta Islaamka, 1201 Division St., W Faribault, MN, 55021. noqo bandhig kooban oo ku saabsan diinta islaamka iyo bisha Ramadaan inta aan la cunin. Waxaan rajeyneynaa inaad awoodi doonto inaad sameyso, si aan u dhisno buundooyinka isgaadhsiinta.

View Event →